1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Them Sogns Menighedsråd

Formand
Frisholmparken 136
Them
8653 Them
 

Næstformand, Kontaktperson
Saltenvej 14
8653 Them

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Smedebakken 27
8653 Them
 
 29844303
Træffes bedst mellem kl. 16,30 og 17,30

Kasserer
Museumsvej 13
8653 Them
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rodelundvej 8B
8653 Them
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rønnevej 7
8653 Them
 

Menigt medlem
Toftevænget 37
8653 Them
 

Menigt medlem
Mosestien 6
8653 Them
 

Menigt medlem
Smedebakken 6
8653 Them
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 3
8653 Them
 
 86847019
Tlf 30 52 97 80

Sognepræst
Lindeparken 48 1 tv
8600 Silkeborg
 
20 96 54 51

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Them Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13347816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk