Menighedsråd

Them Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Them Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7998@SOGN.DK
CVR-nummer: 13347816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Museumsvej 13
8653 Them
Næstformand, Sekretær
Frisholmparken 136
Them
8653 Them
Tlf: 29922185
Kontaktperson
Saltenvej 14
8653 Them
Tlf: 22467514
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Smedebakken 27
8653 Them
Tlf: 29844303
Træffes bedst mellem kl. 16,30 og 17,30
Kasserer
Harbohøjvej 9
8653 Them
Menigt medlem
Røllikevej 5D
8653 Them
Menigt medlem
Sepstrupvej 67
Sepstrup
8653 Them
Medlem af valgbestyrelsen
Rodelundvej 8B
8653 Them
Menigt medlem
Rønnevej 7
8653 Them
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 3
8653 Them
Tlf: 86847019
Tlf 30 52 97 80
Sognepræst
Lindeparken 48 1 tv
8600 Silkeborg
20 96 54 51

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.