Menighedsråd

Testrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Testrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8522@SOGN.DK
CVR: 13445915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Testrupvej 70
Testrup
9620 Aalestrup
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Højslev Møllevej 38
Testrup
9620 Aalestrup
Kasserer
Grandgaardsvej 44
Testrup
9620 Aalestrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Eveldrupvej 21
Simested
9620 Aalestrup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Testrupvej 181
Testrup
9620 Aalestrup
Kontaktperson
Vesterrisvej 23A
Vesterris
9620 Aalestrup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.