1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Terslev Sogns Menighedsråd

Formand
Terslevvej 24
4690 Haslev

Næstformand
Munkeskovvej 1
Årløse
4690 Haslev

Kontaktperson
Ternesøparken 41
Terslev
4690 Haslev

Kasserer
Ternesøparken 41
Terslev
4690 Haslev

Menigt medlem
Vestergade 19A st
4690 Haslev
 
 40 93 62 57

Kirkeværge - ikke medlem
Terslevvej 13
4690 Haslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Terslev Bygade 29
4690 Haslev
 
 51207206
Mandag er fridag. Træffes bedst efter aftale på 51 207 206

Overenskomstansat sognepræst
Trekronervej 19
Strøby Egede
4600 Køge

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Terslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43056018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk