Menighedsråd

Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8295@SOGN.DK
CVR: 98094555

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Skibstedvej 47
Lyngby
9520 Skørping
Tlf: 98339440/40511440
Næstformand
Skørpingvej 3
9575 Terndrup
Menigt medlem
Birkevej 3
9575 Terndrup
Tlf: 40293428
Medlem af valgbestyrelsen
Elmelunden 11
9575 Terndrup
Tlf: 61742903
Kasserer, Sekretær
Hjedsbækvej 352L
9541 Suldrup
Menigt medlem
Bogfinkevej 40
9575 Terndrup
Menigt medlem
Skibstedvej 47
Lyngby
9520 Skørping
Menigt medlem
Bogfinkevej 9
9575 Terndrup
Menigt medlem
Lyngbyvej 13
Lyngby
9520 Skørping
Kontaktperson
Ådalen 51
9575 Terndrup
Menigt medlem
Aalborgvej 5D
9575 Terndrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngbyvej 47
St. Brøndum
9520 Skørping
Tlf: 91357000
Sognepræst og sognepræst for børn og unge med særlig behov
Stentoften 57
Rebild
9520 Skørping
Tlf: 41469000
Sognepræst og sognepræst for børn og unge med særlig behov
telefonnr. 41469000 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.