1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tarm Sogns Menighedsråd

Formand
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkegade 10
6880 Tarm
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Ballekjær 22
6880 Tarm
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Engdraget 11
6880 Tarm
 

Kirkeværge
Enebærvej 81
6880 Tarm
 

Menigt medlem
Søparken 40
6880 Tarm
 

Menigt medlem
Syrenvej 34
6880 Tarm
 

Sekretær
Sandgårdsvej 17
6880 Tarm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engvej 4
6880 Tarm
 
 97371370

Sognepræst
Bredgade 1
Hoven
6880 Tarm
 
 75343052

Sognepræst
Stenbjergvej 2 A
Lønborg
6880 Tarm
 
 97374006
Tlf. 9737 4006 Mandag fridag

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97371370 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tarm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40890114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk