Menighedsråd

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7945@SOGN.DK
CVR-nummer: 36755016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hejls Landevej 27B
6094 Hejls
Næstformand
Ødisvej 133
Brænore
6070 Christiansfeld
Kirkeværge
Vargårdevej 55
6094 Hejls
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Skamlingvejen 152
6093 Sjølund
Kontaktperson
Overbyvej 29
6094 Hejls
Menigt medlem
J.A. Petersens Park 10
6093 Sjølund
Menigt medlem
Sjølund Gade 7
6093 Sjølund
Medlem af valgbestyrelsen
Ødisvej 36
Taps
6070 Christiansfeld
Menigt medlem
Ødisvej 111
Brænore
6070 Christiansfeld
Menigt medlem
Kirkeværge
Tapsøre Vestergade 9
Tapsøre
6070 Christiansfeld
Kirkeværge
J.A. Petersens Park 23
6093 Sjølund
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Æblevænget 50
6094 Hejls
Tlf: 21 44 66 01
NYT TLF.NR. 21 44 66 01. (Fastnet tlf. bruges ikke mere) NY ADRESSE: Æblevænget 50, 6094 Hejls

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.