Menighedsråd

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7945@SOGN.DK
CVR: 36755016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hejls Landevej 27B
6094 Hejls
Næstformand, Kirkeværge
Tapsøre Vestergade 9
Tapsøre
6070 Christiansfeld
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Æblevænget 50
6094 Hejls
NYT TLF.NR. 21 44 66 01. (Fastnet tlf. bruges ikke mere) NY ADRESSE: Æblevænget 50, 6094 Hejls
Kirkeværge
Vargårdevej 55
6094 Hejls
Menigt medlem
J.A. Petersens Park 10
6093 Sjølund
Menigt medlem
Mindevej 2A
Mindegården
6094 Hejls
Menigt medlem
Åbrinken 10
Taps
6070 Christiansfeld
Menigt medlem
Sjølund Gade 7
6093 Sjølund
Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Skamlingvejen 152
6093 Sjølund
Medlem af valgbestyrelsen
Ødisvej 36
Taps
6070 Christiansfeld
Menigt medlem
Ødisvej 111
Brænore
6070 Christiansfeld
Kontaktperson
Overbyvej 29
6094 Hejls
Kirkeværge
J.A. Petersens Park 23
6093 Sjølund
Menigt medlem, Orlov
Menigt medlem, Orlov
Kirsebærvej 14 st 6
Bramdrupdam
6000 Kolding

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.