1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tapdrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Åbrinken 9
Tapdrup
8800 Viborg
 

Næstformand
Tapdrupvej 98
8800 Viborg
 

Kontaktperson
Anders Nielsens Vej 14
Tapdrup
8800 Viborg
 

Kasserer
Tapdrupvej 82
8800 Viborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Taphedevej 8
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Randersvej 2
8800 Viborg
 
 86676347
Træffes ikke mandag

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Reberbanen 4A 2 tv
8800 Viborg
 
 29336401

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tapdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44196417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk