Menighedsråd

Tanderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tanderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7810@SOGN.DK
CVR: 36644117

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kjærsigvej 21
Strib
5500 Middelfart
Tlf: 20270497
Næstformand, Kasserer
Gl Assensvej 44
Udby
5580 Nørre Aaby
Tlf: 42794705
Kontaktperson
Emtekær Gade 4
Emtekær
5592 Ejby
Tlf: 60713989
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Enggårdsvej 16
Hjorte
5591 Gelsted
Tlf: 24479013
Sekretær
Damgyden 4
Emtekær
5592 Ejby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gelstedvej 58
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 21607023
bedst efter aftale

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.