Menighedsråd

Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7734@SOGN.DK
CVR: 12301219

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Langæblevej 4
Tårup
5871 Frørup
Næstformand, Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Frørupvej 21
5871 Frørup
Kasserer
Nytoften 4
5871 Frørup
Menigt medlem
Åvej 5
Tårup
5871 Frørup
Menigt medlem
Tværvej 9
5853 Ørbæk
Kontaktperson
Elvid 4
5871 Frørup
Kirkeværge
Bækvej 1
Tårup
5871 Frørup
Medlem af valgbestyrelsen
Sentvedvej 48
5871 Frørup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 5
5871 Frørup
Tlf: 65 37 10 93

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.