Menighedsråd

Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8497@SOGN.DK
CVR: 26527015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Virksundvej 26
8831 Løgstrup
Tlf: 22724932
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Trenmosevej 12
Knudby
8831 Løgstrup
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Kompagnistræde 6
8800 Viborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Lærkebakken 130
8831 Løgstrup
Sekretær
Kvolsvej 1
8831 Løgstrup
Kontaktperson
Kvostedvej 13
8831 Løgstrup
Kirkeværge
Virksundvej 68
8831 Løgstrup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.