1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tårnby Sogns Menighedsråd

Formand
Randkløve Alle 104 1 th
2770 Kastrup
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Arnborgvej 6
2770 Kastrup
 

Kirkeværge
Amerikavej 1 2 th
1756 København V
 

Kasserer
Højskole Alle 12
2770 Kastrup
 

Kontaktperson
Christen Kolds Alle 8
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Langbakken 3
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Tårnby Torv 22 st th
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
C.M. Larsens Alle 16 st
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Hilversumvej 43A
2791 Dragør
 

Menigt medlem
Hf. Engly 45
2300 København S
 

Menigt medlem
Løjtegårdsvej 30C
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Løjtegårdsvej 30C
2770 Kastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Englandsvej 330
2770 Kastrup
 
 35551606
Træffetid:Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11 samt torsdag 17-18

Sognepræst
Vestre Bygade 19
2770 Kastrup
 
 32504186
Træffetid:mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 17-18, samt efter aftale.

Sognepræst
Dronningens Tværgade 59 2
1302 København K

Sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tårnby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20301716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk