Menighedsråd

Tårnby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tårnby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7190@SOGN.DK
CVR: 20301716

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Randkløve Alle 104 1 th
2770 Kastrup
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Knarreborgvej 6
2770 Kastrup
Menigt medlem
Randkløve Alle 104 1 th
2770 Kastrup
Sekretær, Kontaktperson
Christen Kolds Alle 8
2770 Kastrup
Menigt medlem
Langbakken 3
2770 Kastrup
Menigt medlem
Tårnby Torv 22 st th
2770 Kastrup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højskole Alle 12
2770 Kastrup
Menigt medlem
Løjtegårdsvej 30C
2770 Kastrup
Menigt medlem
Stokrosevej 4 1 th
2300 København S
Menigt medlem
Randkløve Alle 46
2770 Kastrup
Kirkeværge
Højskole Alle 12
2770 Kastrup
Sognepræst
Isafjordsgade 13 3 tv
2300 København S
Fri mandag
Sognepræst
Vestre Bygade 19
2770 Kastrup
Tlf: 30460886
Tlf.: 30460886 Fri fredag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstefælledvej 107
2770 Kastrup
Tlf: 29123515
Overenskomstansat sognepræst
Skt. Pauls Gade 6, st. th.
1313 København K
Tlf: 23674237
Fri mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.