1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tårnby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Randkløve Alle 104 1 th
2770 Kastrup
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Arnborgvej 6
2770 Kastrup
 

Sekretær, Kontaktperson
Christen Kolds Alle 8
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Listedvej 12 st tv
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Langbakken 3
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Tårnby Torv 22 st th
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Løjtegårdsvej 30C
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Stokrosevej 4 1 th
2300 København S
 

Menigt medlem
Randkløve Alle 46
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Knarreborgvej 6
2770 Kastrup
 

Kirkeværge
Højskole Alle 12
2770 Kastrup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højskole Alle 12
2770 Kastrup
 

Sognepræst
 
Tlf.: 30460886 Fri fredag

Sognepræst
Dronningens Tværgade 59 2
1302 København K

Sognepræst (kirkebogsfører)
Englandsvej 330
2770 Kastrup
 
 35551606
Tirsdag og fredag kl. 10-11 samt torsdag 17-18

Sognepræst
Vestre Bygade 19
2770 Kastrup
 
 32504186
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 17-18, samt efter aftale

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tårnby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20301716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk