Menighedsråd

Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7497@SOGN.DK
CVR-nummer: 38162608

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skovvangsvej 23
Strøby Egede
4600 Køge
Næstformand, Kontaktperson
Topasvej 8
Strøby Egede
4600 Køge
Menigt medlem
Hovedgaden 60G
4652 Hårlev
Sekretær
Vallørækken 33
Valløby
4600 Køge
Kasserer
Trekronervej 28
Strøby Egede
4600 Køge
Kirkeværge
Køgevej 77
St Tårnby
4652 Hårlev
Menigt medlem
Nøddestien 6
4671 Strøby
Menigt medlem
Østergade 44A
4660 Store Heddinge
Kirkeværge
Stevnsvej 65A
Strøby Egede
4600 Køge
Menigt medlem
Valløby Bygade 21C
Valløby
4600 Køge
Kirkeværge
Slotsgade 4 2
Vallø
4600 Køge
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegården 1
4671 Strøby
Tlf: 23490966
Træffes efter aftale, undtagen fredag
Sognepræst
Vallørækken 3
Vallø
4600 Køge
Tlf: 29795152
Tlf.: 2979 5152 Træffes efter aftale Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.