1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tårnborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Knivkærvej 6
4220 Korsør

Næstformand
Ahornvej 3
4220 Korsør
 

Kirkeværge
Vandkærsvej 6
4220 Korsør
 

Kasserer
Knivkærvej 16B
4220 Korsør
 

Kontaktperson
Ellevej 2
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Musholmvej 54A
4220 Korsør
 

Menigt medlem
Rylevej 1A
4220 Korsør
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Marsk Stigs Vej 19
Halseby
4220 Korsør
 
 40530359

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tårnborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67848217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk