Menighedsråd

Tårnborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tårnborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7349@SOGN.DK
CVR: 67848217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Krummerupvej 57
Krummerup
4250 Fuglebjerg
Næstformand
Strandgårdsvej 8
4220 Korsør
Menigt medlem, Orlov
Marsk Stigs Vej 26
Halseby
4220 Korsør
Kasserer, Sekretær
Vinkelager 13
4220 Korsør
Menigt medlem
Musholmvej 54A
4220 Korsør
Menigt medlem
Rylevej 1A
4220 Korsør
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Marsk Stigs Vej 19
Halseby
4220 Korsør
Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.