1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Taarbæk Sogns Menighedsråd

Formand
Edelslundsvej 8
2930 Klampenborg
 

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Taarbæk Strandvej 91C 3 th
2930 Klampenborg
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Strandvejen 657
2930 Klampenborg
 

Menigt medlem
Strandvejen 711
2930 Klampenborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Taarbæk Strandvej 117
2930 Klampenborg
 

Menigt medlem
Taarbæk Strandvej 45 th
2930 Klampenborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Edelslundsvej 2
2930 Klampenborg
 
 24242300

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Taarbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52978815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk