Menighedsråd

Tånum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tånum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8515@SOGN.DK
CVR-nummer: 26067510

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gl. Viborgvej 185
Tånum
8920 Randers NV
Næstformand, Kontaktperson
Gjandrup Byvej 5A
Gjandrup
8920 Randers NV
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kløruptoften 6
8920 Randers NV
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tånum Bygade 22
8920 Randers NV
Medlem af valgbestyrelsen
Tånum Bygade 38
8920 Randers NV
Sognepræst
Fuglebakken 14
Randers By
8900 Randers C
Sognepræst (kirkebogsfører)
Højbjergvej 11
Tånum
8920 Randers NV
Tlf: 86420560
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.