1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tånum Sogns Menighedsråd

Formand, Kirkeværge - ikke medlem
Gl. Viborgvej 185
Tånum
8920 Randers NV
 

Næstformand, Kontaktperson
Gjandrup Byvej 5A
Gjandrup
8920 Randers NV
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kløruptoften 6
8920 Randers NV
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tånum Bygade 22
8920 Randers NV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tånum Bygade 38
8920 Randers NV
 

Kirkeværge - ikke medlem
Bjerregravvej 4
8920 Randers NV
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Magnolialunden 8
8960 Randers SØ
 

Sognepræst
Fuglebakken 14
Randers By
8900 Randers C

Sognepræst (kirkebogsfører)
Højbjergvej 11
Tånum
8920 Randers NV
 
 86420560
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tånum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26067510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk