1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Køng-Svinø Sognes Menighedsråd

Formand
Svinøvej 167
4750 Lundby
 
 20446310

Næstformand, Kirkeværge
Køng Møllevej 27
4750 Lundby
 

Kasserer
Dybsøvejen 61
4750 Lundby
 

Sekretær
Kviemarken 40
4750 Lundby
 

Kontaktperson
Svinøvej 113
4750 Lundby
 

Bygningssagkyndig
Højbro 2
Køng
4750 Lundby
 

Menigt medlem
Sandvigbakken 17
4750 Lundby
 

Menigt medlem
Følfodvej 7
4750 Lundby
 

Provst (kirkebogsfører)
Køng Kirkevej 2 A
4750 Lundby
 
 55769109

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Køng-Svinø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65982919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk