1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Køng-Svinø Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Højdevej 14
4750 Lundby
 

Næstformand
Sandvigbakken 17
4750 Lundby
 

Kirkeværge
Højbro 2
Køng
4750 Lundby
 

Kasserer
Dybsøvejen 61
4750 Lundby
 

Kontaktperson
Svinøvej 113
4750 Lundby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Følfodvej 7
4750 Lundby
 

Menigt medlem
Svinøøstervej 11B
4750 Lundby
 

Menigt medlem
Lundbyvej 14
Køng
4750 Lundby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 5
Baarse
4720 Præstø
 
 55990020

Kst. sognepræst
Hasbjergvej 101
4750 Lundby
 
 21134750

Sognepræst
telefonnr. 21134750 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Køng-Svinø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65982919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk