Menighedsråd

Køng-Svinø Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Køng-Svinø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7508@SOGN.DK
CVR: 65982919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Højdevej 14
4750 Lundby
Næstformand
Sandvigbakken 17
4750 Lundby
Kirkeværge
Højbro 2
Køng
4750 Lundby
Kasserer
Dybsøvejen 61
4750 Lundby
Kontaktperson
Svinøvej 113
4750 Lundby
Menigt medlem
Farøvej 3 4 th
4760 Vordingborg
Menigt medlem
Strædet 1
Hammer
4700 Næstved
Menigt medlem
Lundbyvej 14
Køng
4750 Lundby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 5
Baarse
4720 Præstø
Tlf: 55990020
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.