Menighedsråd

Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7770@SOGN.DK
CVR: 17510916

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Svendborgvej 41
Svindinge
5853 Ørbæk
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Øksendrupvej 53A
Øksendrup
5871 Frørup
Kirkeværge
Vormark Alle 7
Øksendrup
5871 Frørup
Menigt medlem
Degnelodden 1A
Langå
5874 Hesselager
Bygningskyndig
Koledhusvej 7
Svindinge
5853 Ørbæk
Menigt medlem
Højvænget 29
Svindinge
5853 Ørbæk
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Glorupvej 44
Langå
5874 Hesselager
Menigt medlem
Mikkelenborgvej 7
Mikkelenborg
5871 Frørup
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Rygårdsvej 7
Langå
5874 Hesselager
Tlf: 62251280 eller 30705007

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.