Menighedsråd

Svenstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Svenstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9000@SOGN.DK
CVR-nummer: 59266217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nørreskovvej 37
Torup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 8211 / 2674 6211
Næstformand
Egebjergvej 15
Stevning
6430 Nordborg
Tlf: Tlf: 7441 5783 / 4016 6133
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sandvigvej 7
Stevning
6430 Nordborg
Tlf: 74 45 92 13/61 28 92 13
Kasserer, Kontaktperson
Østermarken 29
Stevning
6430 Nordborg
Tlf: 2016 4711
Bygningssagkyndig
Vestertoften 8
Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 7445 6475 / 2030 0890
Sekretær
Mølletoften 22
Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 4098 9289
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Guderup 24
Guderup
6430 Nordborg
Tlf: 74458490
Sognepræst
Kalvehavevej 3
Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf: 21677205

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.