1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Svenstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Sygehusvej 14 2 tv
9240 Nibe
 

Næstformand
Badmintonvej 49
9230 Svenstrup J
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bopladsen 60B
9230 Svenstrup J
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skipper Clements Vej 1
9230 Svenstrup J
 

Kontaktperson
Æblehaven 17
9230 Svenstrup J
 

Menigt medlem
Gærdesangervej 7
9230 Svenstrup J
 

Menigt medlem
Hellekisten 147
9230 Svenstrup J
 

Menigt medlem
Valhal 39
9230 Svenstrup J
 

Medlem af valgbestyrelsen
Valhal 37
9230 Svenstrup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl. Viborgvej 19
9230 Svenstrup J
 
 98381115
fridag mandag

Sognepræst
Stillekrogen 82
9230 Svenstrup J
 
 98384185
fridag mandag

Overenskomstansat sognepræst
Jægervænget 1
9000 Aalborg
 
fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Svenstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61950710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk