Menighedsråd

Svenstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Svenstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8333@SOGN.DK
CVR: 61950710

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Sygehusvej 14 2 tv
9240 Nibe
Næstformand
Badmintonvej 49
9230 Svenstrup J
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skipper Clements Vej 1
9230 Svenstrup J
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bopladsen 60B
9230 Svenstrup J
Kontaktperson
Æblehaven 17
9230 Svenstrup J
Medlem af valgbestyrelsen
Bakkedraget 18A
9230 Svenstrup J
Menigt medlem
Gærdesangervej 7
9230 Svenstrup J
Menigt medlem
Hellekisten 147
9230 Svenstrup J
Menigt medlem
Valhal 39
9230 Svenstrup J
Sognepræst
Stillekrogen 82
9230 Svenstrup J
Tlf: 98384185
Mandag er fridag
Overenskomstansat sognepræst
Rugvangen 16
9240 Nibe
Tlf: 20515840
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl. Viborgvej 19
9230 Svenstrup J
Tlf: 98381115
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.