1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Svaneke Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Dyrl. Jürgensensgade 5
Svaneke
3740 Svaneke

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 1
Svaneke
3740 Svaneke

Kirkeværge
Lakseruten 6
Svaneke
3740 Svaneke

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Storegade 40
Svaneke
3740 Svaneke

Kontaktperson
Vestergade 1
Svaneke
3740 Svaneke

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Ibskervej 45
Ibsker
3740 Svaneke
 
Mobiltelefon: 29721701

Sognepræst, Født medlem
Rønnevej 46
Bodilsker
3730 Nexø
 
mobiltelefon: 6128 7771

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Svaneke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40361715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk