Menighedsråd

Sunds Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sunds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8800@SOGN.DK
CVR: 44653311

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kvalsholmvej 1
7451 Sunds
Tlf: 3025 2283
9-12
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Rønne Alle 113
7451 Sunds
Kontaktperson
Sunds Hovedgade 7
7451 Sunds
Tlf: 6165 3888
Formand for valgbestyrelsen
Trælundvej 26
7400 Herning
Tlf: 2093 9842
Kirkeværge
Linåvej 42
7451 Sunds
Kasserer
Linåparken 6
7451 Sunds
Tlf: 5136 0584
Menigt medlem
Kærmosevej 4
Simmelkær
7451 Sunds
Medlem af valgbestyrelsen
Linåvej 39
7451 Sunds
Menigt medlem
Nørreåvej 7
Linå
7451 Sunds
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordmarken 8
7451 Sunds
Tlf: 21279802
Sognepræst
Kirkekontoret
Nørrevang 45
7451 Sunds
Tlf: 21308029
Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
Tlf: 51422010
Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
Tlf: 51642310

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.