Menighedsråd

Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8339@SOGN.DK
CVR-nummer: 22524119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Høgholtvej 22
Sønderup
9541 Suldrup
Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vikingevej 17
9541 Suldrup
Kirkeværge
Birkevej 7
9541 Suldrup
Tlf: 98378098
Menigt medlem
Astrupvej 28
Munkholm
9541 Suldrup
Menigt medlem
Hyldal Møllevej 25
Hyldal
9541 Suldrup
Menigt medlem
Sportsvænget 13
9541 Suldrup
Kasserer, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Trængstrupvej 24
Sønderup
9541 Suldrup
Kirkeværge
Trængstrupvej 82
Rebstrup
9541 Suldrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjedsbækvej 478
Sønderup
9541 Suldrup
Tlf: 98653037

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.