Menighedsråd

Dalby-Stubberup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Dalby-Stubberup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7875@SOGN.DK
CVR-nummer: 37659428

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mosegårdsvej 69
5380 Dalby
Tlf: 61787617
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Birkebjergvænget 10
Birkebjerg
5380 Dalby
Kontaktperson
Marehalmen 11
Langø
5390 Martofte
Kasserer
Mølleløkken 139
5300 Kerteminde
Kirkeværge
Trollegade 2B 2 th
5300 Kerteminde
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hersnapvej 110
Hersnap
5380 Dalby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Dalby Bygade 1
5380 Dalby
Tlf: 61302424

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.