1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Strø-Gørløse Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Strøbjergvej 10B
Sigerslevø
3600 Frederikssund
 

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Gørløseparken 48
3330 Gørløse
 

Kirkeværge, Kasserer
Lille Havelsevej 130
3310 Ølsted
 

Menigt medlem
Månevænget 2
3320 Skævinge
 

Menigt medlem
Anemonevej 2
3330 Gørløse
 

Bygningssagkyndig
Amalievej 9
3330 Gørløse
 

Sekretær
Solvej 50
3330 Gørløse
 

Menigt medlem
Gørløseparken 1
3330 Gørløse
 

Kirkeværge
Akelejevej 11
3310 Ølsted
 

Menigt medlem
Strøvej 57
Strø
3320 Skævinge
 

Menigt medlem
Smedevej 4
Strø
3320 Skævinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strøvej 56
Strø
3320 Skævinge
 
 20158108
Træffes dagligt undtagen mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Strø-Gørløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59497812
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk