1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

Formand
Kåsvej 12
Strib
5500 Middelfart
 

Næstformand
Rørkærsvej 29
Strib
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Nørre Alle 23
Strib
5500 Middelfart

Kirkeværge
Lerbjergvej 38
Vejlby
5500 Middelfart
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Røjleskovvej 23
Billeshave
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Kogagervej 14
Korsbjerg
5500 Middelfart
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 68
Strib
5500 Middelfart
 

Kasserer
Langtvedvej 15
Røjleskov
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Nørre Alle 26
Strib
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Nørre Alle 4
Strib
5500 Middelfart
 

Medlem af valgbestyrelsen
Munkegårdvej 1
Vejlby
5500 Middelfart
 

Sognepræst
Nybølvej 1
Vejlby
5500 Middelfart
 
 30 30 15 31

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Øster Alle 1A
Strib
5500 Middelfart
 
 22 37 70 87

Sognepræst, Født medlem
Nybølvej 1
Vejlby
5500 Middelfart
 
 30 30 15 31

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 45613119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk