Menighedsråd

Strellev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Strellev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8787@SOGN.DK
CVR-nummer: 57185015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Adsbølvej 11
Strellev
6870 Ølgod
Tlf: 61468304
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Tarpvej 15
Strellev
6870 Ølgod
Tlf: 40780521
Kontaktperson
Lynevej 56
Strellev
6870 Ølgod
Tlf: 21796158
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lynevej 60
Strellev
6870 Ølgod
Tlf: 40427138
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lynevej 60
Strellev
6870 Ølgod
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Rønnevænget 25
6870 Ølgod
Tlf: 20583832
Sognepræst, Født medlem
Kirkegade 1
6870 Ølgod
Tlf: 92437310

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.