Menighedsråd

Strandmarks Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Strandmarks Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7142@SOGN.DK
CVR-nummer: 61130217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Strandmarksvej 24 1 mf
2650 Hvidovre
Tlf: 22430541
Næstformand
Søliljevej 46
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Strandmarksvej 64,1 th
2650 Hvidovre
Tlf: 2980 2329
Menigt medlem
Ulsevej 5
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Gammel Køge Landevej 243B 1 3
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Ankermandsvej 7
2650 Hvidovre
Tlf: 28194009
Kirkeværge
Langhøjvej 4
2650 Hvidovre
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tinggårdsvej 41
4681 Herfølge
Menigt medlem
Søliljevej 64
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Hvidovre Enghavevej 64 st tv
2650 Hvidovre
Medlem af valgbestyrelsen
Hellbergsvej 5
2650 Hvidovre
Kontaktperson
Gammel Køge Landevej 378 2 tv
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Søliljevej 8
2650 Hvidovre
Medlem af valgbestyrelsen
Søbyvej 52
2650 Hvidovre
Sognepræst, Født medlem
Lilletoften 47 2 tv
2740 Skovlunde
Sognepræst
Borgerdiget 100
2730 Herlev
Tlf: 44946429
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Tlf: 61620988
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Strandmarksvej 38
2650 Hvidovre
Tlf: 21617802
fredag er fridag.
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.