Menighedsråd

Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8211@SOGN.DK
CVR-nummer: 42090328

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nedre Vej 32
Vestrup
8930 Randers NØ
Næstformand
Højvangsvej 31
Harridslev
8930 Randers NØ
Kasserer
Ahornvej 8
Harridslev
8930 Randers NØ
Kirkeværge
Kastanievej 1 A
Harridslev
8930 Randers NØ
Menigt medlem
Bækkevej 48
Harridslev
8930 Randers NØ
Menigt medlem
Nørreskovvej 8
Støvring
8930 Randers NØ
Bygningssagkyndig
Nørreskovvej 19
Støvring
8930 Randers NØ
Menigt medlem
Tocadalen 2
Albæk
8930 Randers NØ
Sekretær
Bækkevej 52
Harridslev
8930 Randers NØ
Kontaktperson
Udbyhøjvej 331
Harridslev
8930 Randers NØ
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Dr. Madsensvej 7
Harridslev
8930 Randers NØ

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.