1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

Formand
Hesselbjergvej 43
Hesselbjerg
5953 Tranekær
 

Næstformand, Kasserer
Smedegade 10
Lohals
5953 Tranekær
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Østergade 27
Lohals
5953 Tranekær
 

Kirkeværge
Tressebøllevej 1
Tressebølle
5953 Tranekær
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Houvej 32
Lohals
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Uglebjergvej 8
Uglebjerg
5953 Tranekær
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skattebøllevej 5
Stoense
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Østergade 13
Lohals
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Skattebøllevej 13
Skattebølle
5953 Tranekær
 

Formand for valgbestyrelsen
Hesselbjergvej 59
Hesselbjerg
5953 Tranekær
 

Sognepræst
Bygaden 69
5953 Tranekær
 
 62 50 22 50

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35168532
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk