1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stilling Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Krakesvej 92
Gram
8660 Skanderborg
 
 87554408

Næstformand, Kontaktperson
Krakesvej 23
Gram
8660 Skanderborg

Kasserer
Kærgårdsvej 10
Gram
8660 Skanderborg

Menigt medlem
Rønnevej 1
Stilling
8660 Skanderborg
 
 86571040

Menigt medlem
Åkandevej 21
Stilling
8660 Skanderborg

Kirkeværge
Søvejen 65
Gram
8660 Skanderborg

Menigt medlem
Lodbrogsvej 13
Gram
8660 Skanderborg

Menigt medlem
Skjoldparken 22 st
Gram
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ægirsvej 5
gram
8660 Skanderborg
 
 30362527
Lisbeth Westring Kristensen

Sognepræst
Hvidbjergvej 6
Ølsted
8380 Trige
Anja Rokkjær

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stilling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68003911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk