Menighedsråd

Stilling Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stilling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8010@SOGN.DK
CVR: 68003911

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lodbrogsvej 13
Gram
8660 Skanderborg
Tlf: 29923535
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Violvej 1
Stilling
8660 Skanderborg
Kasserer
Fionaparken 9 1 3
5400 Bogense
Tlf: 2423 5542
Menigt medlem
Eskebækparken 29 st th
8660 Skanderborg
Tlf: 27635352
Menigt medlem
Krakesvej 92
Gram
8660 Skanderborg
Tlf: 87554408
Kontaktperson
Lodbrogsvej 9
Gram
8660 Skanderborg
Tlf: 22100604
Kirkeværge
Tårnfalkebakken 96
8660 Skanderborg
Tlf: 4041 3436
Menigt medlem
Lodbrogsvej 9
Gram
8660 Skanderborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ægirsvej 5
gram
8660 Skanderborg
Tlf: 30362527
Sognepræst
Nordborggade 47 1 tv
8000 Aarhus C

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.