1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

Kontaktperson, Formand
Højrup Overskovvej 13
6070 Christiansfeld
 
 73268066

Næstformand
Anderup Skovvej 2
6070 Christiansfeld
 

Kirkeværge
Toldbakken 13
6094 Hejls
 

Kasserer
Præstegaardsvej 2
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
Nørre Alle 14
Stepping
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
Langforte 60
Stepping
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
Nørre Alle 36
Stepping
6070 Christiansfeld
 

Formand for valgbestyrelsen
Skovrupvej 12
Frørup
6070 Christiansfeld
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Langforte 8
Stepping
6070 Christiansfeld
 
 74568117

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680574

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk