Menighedsråd

Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8983@SOGN.DK
CVR-nummer: 34680574

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermarksvej 8
Frørup
6070 Christiansfeld
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Kolstrup Bygade 6
Kolstrup
6070 Christiansfeld
Kontaktperson
Anderup Skovvej 2
Anderup
6070 Christiansfeld
Kasserer
Præstegaardsvej 2
6070 Christiansfeld
Sekretær
Frørupvej 19
Frørup
6070 Christiansfeld
Menigt medlem
Nørre Alle 25
Stepping
6070 Christiansfeld
Kirkeværge
Kolstrup Landevej 10
6070 Christiansfeld
Sognepræst (kirkebogsfører)
Langforte 8
Stepping
6070 Christiansfeld
Tlf: 74568117

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.