1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stenmagle Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Lunden 7
4296 Nyrup

Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Engkrogen 16
Stenmagle
4295 Stenlille
 

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ostrupvej 13A
4295 Stenlille
 

Kontaktperson
Kirkestræde 11
4296 Nyrup
 
 20272667

Menigt medlem
Enghaven 15
4295 Stenlille
 

Kirkeværge
Vanløsevej 26A
Vanløse
4296 Nyrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Sorøvej 84
4295 Stenlille
 
 50568332

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stenmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66551628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk