Menighedsråd

Stenmagle Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stenmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7342@SOGN.DK
CVR-nummer: 66551628

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Rolighedsvej 7
4296 Nyrup
Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Engkrogen 16
Stenmagle
4295 Stenlille
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ostrupvej 13A
4295 Stenlille
Kontaktperson
Kirkestræde 11
4296 Nyrup
Tlf: 20272667
Kirkeværge
Vanløsevej 26A
Vanløse
4296 Nyrup
Menigt medlem
Enghaven 15
4295 Stenlille
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Sorøvej 84
4295 Stenlille
Kst. sognepræst
Kirkebakkevej 26 A
4190 Munke Bjergby
Tlf: 57807116
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.