1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stenløse Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bøgebakken 9
Skt Klemens
5260 Odense S
 

Næstformand, Kasserer
Kirkestenten 10
Skt Klemens
5260 Odense S
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Stenløse Bygade 6
Stenløse
5260 Odense S
 
Vejledende træffetid: kl. 11.00-12.00 undtagen mandag. Sted: Præstegården. Henvendelse kan også ske uden for træffetiden

Sekretær
Lillevangen 8
Skt Klemens
5260 Odense S
 

Kirkeværge
Bystævnet 34
Stenløse
5260 Odense S

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ildfuglevænget 284
Hjallese
5260 Odense S
 

Menigt medlem
Pilebakken 10
Skt Klemens
5260 Odense S
 

Menigt medlem
Skovbakken 63
Skt Klemens
5260 Odense S
 

Menigt medlem
Bystævnet 14
Stenløse
5260 Odense S
 

Overenskomstansat sognepræst
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
 
 29 27 65 91
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-12.00

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stenløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40174915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk