Menighedsråd

Stenløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stenløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7791@SOGN.DK
CVR: 40174915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bøgebakken 9
Skt Klemens
5260 Odense S
Næstformand
Kirkestenten 11
Skt Klemens
5260 Odense S
Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Stenløse Bygade 6
Stenløse
5260 Odense S
Vejledende træffetid: kl. 11.00-12.00 undtagen mandag. Sted: Præstegården. Henvendelse kan også ske uden for træffetiden
Kasserer
Skovbakken 63
Skt Klemens
5260 Odense S
Sekretær
Lillevangen 8
Skt Klemens
5260 Odense S
Kirkeværge
Bystævnet 34
Stenløse
5260 Odense S
Tlf: 22153846
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ildfuglevænget 284
Hjallese
5260 Odense S
Menigt medlem
Pilebakken 10
Skt Klemens
5260 Odense S
Menigt medlem
Bystævnet 14
Stenløse
5260 Odense S
Overenskomstansat sognepræst
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
Tlf: 29 27 65 91
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-12.00

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.