1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

Formand
Nørredamsvej 6
Stenild
9500 Hobro

Næstformand, Bygningssagkyndig
Nørregade 2
Rørbæk
9500 Hobro

Kirkeværge
Borshøjvej 8
Kjemtrup
9610 Nørager

Kasserer
Højagervej 2
Grynderup
9610 Nørager
 
 40554382

Medlem af valgbestyrelsen

Kirkeværge
Skovmosevej 14
Rørbæk
9500 Hobro

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nørregade 23
Rørbæk
9500 Hobro

Kirkeværge
Løgstørvej 135
Stenild
9500 Hobro

Menigt medlem
Hvalpsundvej 3
Stenild
9500 Hobro

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aagade 17
Rørbæk
9500 Hobro

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16136719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk