Menighedsråd

Stenderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stenderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9264@SOGN.DK
CVR-nummer: 59277618

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lykkeskærvej 12
Lundtofte
6670 Holsted
Næstformand, Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Tvedvej 9
Tved
6670 Holsted
Menigt medlem
Stenderupvej 13
Stenderup
6683 Føvling
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Stenderup Knudevej 1
Stenderup
6683 Føvling
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterbyvej 27A
Tobøl
6683 Føvling
Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Møllebakken 1
6683 Føvling
Tlf: 75398003

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.