1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

Formand
Apotekerbakken 26
8783 Hornsyld
 

Næstformand, Kontaktperson
Søndergade 74
Bråskov
8783 Hornsyld
 

Sekretær
Vestergårdsmarken 6E
8783 Hornsyld
 

Kirkeværge
Søndergade 21H 2 tv15
8783 Hornsyld
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bjerre Vinkelvej 13
Bjerre
8783 Hornsyld
 

Kasserer
Nørregade 21
8783 Hornsyld
 

Formand for valgbestyrelsen
Lystrupvej 19
8781 Stenderup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brahesbakke 4, 1. th.
8700 Horsens
 
 30302992
Efter aftale på adressen Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld - i beboelsesvogn, da præstegården er på vej til at blive nedrevet. Fredag er fridag.

Overenskomstansat sognepræst
Teglvænget 7
8700 Horsens
 
 28251866
Efter aftale i konfirmandstue på adressen Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68719615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk