1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stege Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Hvedebakken 3
Lendemarke
4780 Stege

Menigt medlem
Langgade 48
4780 Stege
 
 3042 2626

Først valgte, Menigt medlem
Klintevej 105
Keldby
4780 Stege
 

Menigt medlem
Østervej 15
Lendemarke
4780 Stege
 

Menigt medlem
Storstrømsparken 62
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Langgade 28
4780 Stege
 

Menigt medlem
Fanefjordgade 31
Askeby
4792 Askeby
 

Menigt medlem
Rødkildevej 19A
Lendemarke
4780 Stege
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 94
4780 Stege
 
tirsdag - fredag på tlf. 51154138 Mandag er fridag
Lene Skov Opsahl

Sognepræst
 
mandag-torsdag på tlf. 26709905 Fredag er fridag
Elizabeth Knox-Seith

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stege Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66114511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk