Menighedsråd

Stege Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stege Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7483@SOGN.DK
CVR-nummer: 66114511

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hvedebakken 3
Lendemarke
4780 Stege
Tlf: 5581 1424
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Langgade 28
4780 Stege
Kirkeværge
Langgade 48
4780 Stege
Tlf: 3042 2626
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rødkildevej 19A
Lendemarke
4780 Stege
Kontaktperson
Østervej 15
Lendemarke
4780 Stege
Menigt medlem
Skovhuse Gade 14
4773 Stensved
Menigt medlem
Rubinvænget 7
4780 Stege
Sognepræst
mandag-torsdag på tlf. 26709905 Fredag er fridag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 94
4780 Stege
tirsdag - fredag på tlf. 51154138 Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.