1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stauning Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sønderbykærvej 5
Stauning
6900 Skjern
 

Næstformand
Grønagervej 6
Stauning
6900 Skjern
 

Kasserer
Grønagervej 11
Stauning
6900 Skjern

Kirkeværge
Dejbjergvej 5
Stauning
6900 Skjern
 

Kontaktperson
Andrup Engvej 1
Stauning
6900 Skjern
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stauningvej 56
Stauning
6900 Skjern
 
 97369380
Hjemmesider: www.clausthomasnielsen.dk www.stauningkirke.dk 
Claus Thomas Mynster Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stauning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28262213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk