Menighedsråd

Stauning Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stauning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8774@SOGN.DK
CVR-nummer: 28262213

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sivvænget 12
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 40450672
Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Grønagervej 6
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 40561502
Kasserer
Grønagervej 11
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 28863886
Kirkeværge
Dejbjergvej 5
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 61679159
Sekretær, Kontaktperson
Sønderbyvej 6
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 25118990
Sognepræst (kirkebogsfører)
Stauningvej 56
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 97369380
Sognepræst (kirkebogsfører), Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Stauningvej 56
Stauning
6900 Skjern
Tlf: 97369380
Hjemmesider: www.clausthomasnielsen.dk www.stauningkirke.dk 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.