1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stagstrup Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Buen 50
Stagstrup
7752 Snedsted
 
 97931033
Ingen bestemt. Fridag mandag.
Frits Erik Jensen

Næstformand
Snedstedvej 5A
Sundby
7752 Snedsted
 
 29829661
Ingen bestemt
Erling Just Sørensen

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Møgelvej 21
Sundby
7752 Snedsted
 
 23 31 44 82
Ingen bestemt.
Henrik Hummelshøj

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Møgelvej 67
Sundby
7752 Snedsted
 
 25727981
Ingen bestemt
Inge Wildau Nielsen

Sekretær, Kontaktperson
Møgelvej 70
Sundby
7752 Snedsted
 
 29 63 31 70
Ingen bestemt
Inger Pedersen

Menigt medlem
Snedstedvej 100
Sundby
7752 Snedsted
 
 23 49 11 27

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stagstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59219014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk