1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stagstrup Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Buen 50
Stagstrup
7752 Snedsted
 
 97931033
Ingen bestemt. Fridag mandag.

Næstformand
Snedstedvej 5A
Sundby
7752 Snedsted
 
 29829661
Ingen bestemt

Medlem af valgbestyrelsen
Snedstedvej 100
Sundby
7752 Snedsted
 
 23 49 11 27
Ingen bestemt

Kasserer
Møgelvej 17
Sundby
7752 Snedsted
 
 20 42 17 54
Ingen bestemt

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Møgelvej 21
Sundby
7752 Snedsted
 
 23 31 44 82
Ingen bestemt.

Sekretær, Kontaktperson
Møgelvej 70
Sundby
7752 Snedsted
 
 29 63 31 70
Ingen bestemt

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stagstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59219014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk